Wat is een mobiel beleid?

Hoewel de mobiele gebruikers en flexibele gebruikers toenemen blijken veel Nederlandse bedrijven hier nog niet (100%) op voorbereid. Daarnaast ontstaat al dan niet terecht de angst bij het management dat de samenhorigheid of de controle verdwijnt. De complexiteit en flexibiliteit van mobiel werken weerhoudt bedrijven van het opstellen van een beleid. Maar als je niets doet worden privé toestellen gebruikt, met alle beveiligingsrisico’s van dien. Neem de eerste stap naar een mobiel beleid door een keuze te maken in BYOD, CYOD, POCE of COPE.

BYOD (Bring Your Own Device)

Bring Your Own Device is een mobiel beleid, waarbij de gebruiker zijn eigen toestel mee naar het werk neemt. Hij of zij logt bijvoorbeeld in op het netwerk en raadpleegt bedrijfsdata, mails en apps. Zorg dat je daar als bedrijf heel goede afspraken over maakt. Tevens kan een verloren device  ernstige gevolgen hebben zonder goed beheer. Daarnaast kan de IT-afdeling of helpdesk veel uiteenlopende vragen krijgen over verschillende apparaten, besturingssystemen en apps.

BYOD is

CYOD (Choose Your Own Device)

Choose Your Own Device is een mobiel beleid waarbij de gebruiker een toestel kiest. Het bedrijf stelt in overleg met de IT-afdeling een zorgvuldige selectie samen, waaruit te kiezen valt. De smartphones zijn eenvoudiger te beheren en ook uit te rusten met een afgeschermde zone voor bedrijfsgegevens.

CYOD is

COPE (Company owned, personally enabled)

Company owned, personally enabled is een mobiel beleid waarbij de gebruiker een smartphone van de zaak krijgt. Hierop staat het benodigde beheerbeveiliging en cloud pakketten. De gebruiker krijgt daarom uitdrukkelijke toestemming om het apparaat ook privé te gebruiken. Dit beleid zie je steeds vaker.

COPE is

POCE (Personally Owned, Company Enabled)

Personally Owned, Company Enabled is een mobiel beleid waarbij de gebruiker werkt op zijn eigen toestel (BYOD). Dit apparaat is wel voorzien van beveiliging. De IT-afdeling of helpdesk kan zeer uiteenlopende vragen krijgen over bijvoorbeeld verschillende apparaten, besturingssystemen en apps.

POCE is